top of page
1. Kdo zpracovává mé osobní údaje?
 

Správcem osobních údajů je provozovatel tohoto webu FKCG Services s.r.o., Univerzitní 65, 301 00 Plzeň - Skvrňany (dále jen “Správce”). Jako správce může zpracovávat vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.
 

2. Jaké osobní údaje o mně zpracováváte?

Zpracováváme pouze nezbytně nutné osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb.

 

Jedná se o údaje, které nám sdělíte (aktivně) v kontaktním formuláři, při poptávce či objednávce na našem webu nebo za účelem uzavření smlouvy: identifikační údaje - jméno, příjmení, kontaktní údaje - e-mail, telefonní číslo a dále technické údaje, které od vás získáme tím, že používáte naše webové stránky (pasivně): IP adresa, soubory cookies(v případě online služeb), případně jiné online identifikátory.
 

3. Proč mé osobní údaje zpracováváte?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme vaše osobní údaje je, abychom vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem a abychom pro vás mohli neustále zlepšovat naše služby a zvyšovat jejich bezpečnost.

 

Vaše údaje zpracováváme za účely: zodpovězení vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře, live chatu, zprávy nebo telefonu (oprávněný zájem či jednání k uzavření smlouvy), vyřízení poptávky, poskytnutí služby nebo produktu a jeho doručení (uzavření smlouvy, plnění právní povinnosti), ochrany práv a právem chráněných zájmů správce (dokazování, pohledávky - oprávněný zájem), zajištění bezpečnosti provozu webových stránek (IP adresy).
 

4. Co vás k tomu opravňuje?
 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě zákonných důvodů, které nás k tomu opravňují: Plnění smlouvy - vyřízení objednávky služeb, zboží nebo poptávky po našich službách Plnění právní povinnosti - plnění daňových povinností, archivace faktur a účetnictví Oprávněný zájem - rozesílání obchodních sdělení stávajícím zákazníkům, připomínání se reklamou návštěvníkům webu, zajištění bezpečnosti provozu webu, ochrana práv a právem chráněných zájmů správce.

5. Jaká jsou má práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme, konkrétně pak máte právo na přístup, opravu i výmaz vašich osobních údajů. Kompletní výčet vašich práv najdete zde, zejména se jedná o tato práva: právo na přístup - napište nám a my vám pošleme, jaká data o vás máme, právo na opravu - napište nám, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich změnu, právo na výmaz - pokud si nepřejete, aby vaše osobní data byla dále zpracovávána, ozvěte se nám a my se o to postaráme, právo na námitku - pokud zpracováváme vaše údaje na základě oprávněného zájmu, máte možnost vznést námitku proti takovému zpracování (vyjmout ze zpracování), právo odvolat souhlas - pokud chcete odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dejte nám to prosím vědět.

 

Pokud máte dojem, že s vašimi osobními údaji nakládáme neoprávněně mát právo podat stížnost - naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem (nicméně věříme tomu, že to nebude potřeba a že všechny vaše případné stížnosti vyřešíme k vaší spokojenosti spolu). Pro více informací nebo pro přístup k vašim osobním údajům nás kontaktujte.

 

bottom of page